Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 41Účast poslance na zahraničním semináři TAIEX Brusel v termínu 13. - 14. 2. 2003 (28. listopadu 2002) 
č. 42Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, sněmovní tisk 102 (3. prosince 2002) 
č. 43Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, sněmovní tisk 102 (3. prosince 2002) 
č. 44Volba předsedy podvýboru pro veřejnou správu (6. srpna 2002) 
č. 45Volba předsedy podvýboru pro ochranu životního prostředí a krajiny (6. srpna 2002) 
č. 46Záměry zahraničních cest a přijetí zahraničních delegací (6. srpna 2002) 
č. 47Záměry zahraničních cest a přijetí zahraničních delegací (6. srpna 2002) 
č. 48Vládní návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002, sněmovní tisk 22 (23. srpna 2002) 
č. 49Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 23 (23. srpna 2002) 
č. 50Zahraniční cesty poslanců výboru (29. ledna 2003) 
č. 51Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Miroslava Ouzkého, Josefa Bíži, Miroslava Pátka, Miloše Patery a Lubomíra Suka na vydání zákona, kterým se mění zákon 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 12 (29. ledna 2003) 
č. 52Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., sněmovní tisk 71 (29. ledna 2003) 
č. 53Zahraniční cesta poslanců výboru - Švédsko, termín 8. 3. - 14. 3. 2003 (29. ledna 2003) 
č. 54Výjezdy poslanců výboru v České republice (29. ledna 2003) 
č. 55Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992SB., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 120 (29. ledna 2003) 
č. 56Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), sněmovní tisk 62 (29. ledna 2003) 
č. 57k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), sněmovní tisk 117 (29. ledna 2003) 
č. 58Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 132 (30. ledna 2003) 
č. 59Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 74 (30. ledna 2003) 
č. 60Informace o řešení ekologické havárie v katastru Kutné Hory - Kaňk (29. ledna 2003) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)