Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 362Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 1197. (5. dubna 2006) 
č. 363Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006, sněmovní tisk 1283. (5. dubna 2006) 
č. 364Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu. (5. dubna 2006) 
č. 365Roční uzávěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2005, sněmovní tisk 1277. (20. dubna 2006) 
č. 366Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení ne rok 2006. (9. května 2006) 

<<1516171819
ISP (příhlásit)