Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 1k návrhu ústavního zákona o ustavení Prozatímního Senátu Parlamentu (tisk 2 - tisk ČNR 300) (13. ledna 1993) 
č. 2k situaci ČAV po 1. 1. 1993 (20. ledna 1993) 
č. 3k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb. a zákona č. 390/1991 Sb. (tisk 18 - tisk ČNR 165) (21. ledna 1993) 
č. 4k volbě členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (1. února 1993) 
č. 5 (25.1.1993 o ustavení stálé komise výboru pro vědu a výzkum) 
č. 6k transformaci vzdělávací soustavy (10. února 1993) 
č. 7k situaci v české vědě (11. února 1993) 
č. 8k vládnímu návrhu zásad zákona o majetku České republiky (tisk 24- tisk ČNR 69) (11. února 1993) 
č. 9k vládnímu návrhu zákona o Fondu dětí a mládeže (tisk 49) (11. února 1993) 
č. 10k záštitám nad některými sportovními a kulturními akcemi (11. února 1993) 
č. 11k volbě tyto kandidáty: 1. Bohdana Dvořáka 2. Jaromíra Piskoře 3. Jiřího Kodeta 4. Miroslava Sychru 5. Jana Urbana 6. Jaroslava Knoba 7. Zdeňka Zukala 8. Zdeňku Hůlovou 9. Pavela Fischla 10. Luďka Dluhoše 11. Františka Pillmana 12. Jindřišku Novákovou 13. Přemysla Wiesnera 14. Zdeňka Urbáneka 15. Josefa Vohryzka 16. Jiřího Vymazala 17. Vladimíra Kolaju 18. Jiřího Ješe 19. Miloše Maršu 20. Julii Skřivánkovou 21. Václava Vrabce 22. Josefa Krejsu 23. Martina Smetanua 24. Emila Konopáska II. konstatuje, že tito kandidáti se na schůzi výboru nedostavili a tím nesplnili podmínky stanovené pro kandidaturu: 1. Rudolf Kučera 2. Igor Chaun 3. Rudolf Bernartík 4. Lubor Adámek 5. Helena Klímová 6. Václav Jamek III. konstatuje, že 1. Jaromír Piskoř je tiskovým tajemníkem Občanské demokratické strany 2. Miroslav Sychra je členem Výkonné rady Občanské demokratické strany 3. Vladimír Kolaja je pracovníkem tiskového oddělení Zemědělské strany 4. Julie Skřivánková je tiskovou mluvčí Hnutí za samosprávno (17.2.1993 k přípravě volby členů Rady České tiskové kanceláře) 
č. 12k volbě tyto kandidáty: 1. Vladislava Bízka 2. Františka Rypáčka 3. Jana Kouckého 4. Oldřicha Krále 5. Vladimíra Svatoně 6. Stanislava Žáka 7. Roberta Černého 8. Rostislava Macha 9. Miroslava Jílka 10. Vladimíra Kořínka 11. Zdeňka Smetánku 12. Janu Kadeřábkovou 13. Petra Konečného 14. Josefa Hlaváče 15. Františka Tomšíka 16. Ladislava Strnada 17. Miroslava Grégra 18. Jiřího Tesaře 19. Rudolfa Žáčka 20. Stanislava Malíka 21. Petra Rybáře II. konstatuje, že tito kandidáti se na schůzi výboru nedostavili a tím nesplnili podmínky stanovené pro kandidaturu: 1. Stanislav Hanzl 2. Pavel Talanda III. navrhuje Poslanecké sněmovně volební řád pro volbu členů Dozorčí rady Grantové agentury, který je přílohou tohoto usnesení. IV. pověřuje předsedu výboru, aby volbu členů Dozorčí rady Grantové agentury odůvodnil na schůzi Poslanecké sněmovny. (17.2.1993 k přípravě volby členů Dozorčí rady Grantové agentury) 
č. 13 (17.2.1993 k zahraniční cestě posl. Jana Kouckého) 
č. 14 (17. února 1993) 
č. 15k rozpisu rozpočtové kapitoly ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (18. února 1993) 
č. 16ke zprávě ministra hospodářství o nakládání s majetkem bývalého SSM (18. února 1993) 
č. 17kterým se revokuje usnesení výboru č. 9/1993 k vládnímu návrhu zákona o Fondu dětí a mládeže (tisk č. 49) (18. února 1993) 
č. 18k financování učňovského školství (18. února 1993) 
č. 19ke koncepci České školní inspekce (18. února 1993) 
č. 20k vysílání České televize (18. února 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)