Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1641k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1190/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (5. května 2021) 
č. 1642k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu /sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení (5. května 2021) 
č. 1643k informaci premiéra a vicepremiéra k plánované cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy - neveřejné jednání (5. května 2021) 
č. 1644k návrhu poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka, Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení (6. května 2021) 
č. 1645k informaci místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu (6. května 2021) 
č. 1646k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení (7. května 2021) 
č. 1647k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - třetí čtení (7. května 2021) 
č. 1648k návrhu na určení ověřovatelů 102. schůze Poslanecké sněmovny (12. května 2021) 
č. 1649k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodů ve sloučené rozpravě 1 a 2 schváleného pořadu 102. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisky 1008 a 1009/ (12. května 2021) 
č. 1650k vládnímu návrhu stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení a k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebníhozákona /sněmovní tisk 1009/ - třetí čtení (12. května 2021) 
č. 1651k návrhu na určení ověřovatelů 103. schůze Poslanecké sněmovny (12. května 2021) 
č. 1652k návrhu poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení (12. května 2021) 
č. 1653k vládnímu návrhu zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení (12. května 2021) 
č. 1654k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1044/ - druhé čtení (12. května 2021) 
č. 1655k vládnímu návrhu zákona o dani z digitálních služeb /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení (12. května 2021) 
č. 1656k návrhu poslanců Lukáše Černohorského, Lenky Kozlové, Jakuba Michálka, Ondřeje Polanského, Ondřeje Profanta a dalších na vydání zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení (12. května 2021) 
č. 1657k vládnímu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení (12. května 2021) 
č. 1658k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení (12. května 2021) 
č. 1659k návrhu na určení ověřovatelů 104. schůze Poslanecké sněmovny (25. května 2021) 
č. 1660k účasti guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka na 104. schůzi Poslanecké sněmovny (25. května 2021) 

<<79808182838485>>
ISP (příhlásit)