Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1621k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu (21. dubna 2021) 
č. 1622k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 1205 ve zkráceném jednání (21. dubna 2021) 
č. 1623k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /sněmovní tisk 1205/ - zkrácené jednání (21. dubna 2021) 
č. 1624k návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 7332/ (21. dubna 2021) 
č. 1625k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení (21. dubna 2021) 
č. 1626k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení (22. dubna 2021) 
č. 1627k návrhu poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1126/ - třetí čtení (23. dubna 2021) 
č. 1628k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení (23. dubna 2021) 
č. 1629k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 535/ - doprovodné usnesení (23. dubna 2021) 
č. 1630k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení (23. dubna 2021) 
č. 1631k informaci maturity a závěrečné zkoušky 2021 (23. dubna 2021) 
č. 1632k návrhu na určení ověřovatelů 100. schůze Poslanecké sněmovny (29. dubna 2021) 
č. 1633k návrhu poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení (29. dubna 2021) 
č. 1634k návrhu poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení (29. dubna 2021) 
č. 1635k návrhu poslanců Václava Klause, Zuzany Majerové Zahradníkové, Aleše Juchelky, Patrika Nachera, Stanislava Juránka, Radima Fialy, Iva Pojezného, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení (29. dubna 2021) 
č. 1636k návrhu na neveřejné projednávání bodu 536 pořadu 98. schůze Poslanecké sněmovny (4. května 2021) 
č. 1637k návrhu na pořízení Těsnopisecké zprávy a k návrhu na pořízení zvukového záznamu při neveřejném projednávání bodu 536 pořadu 98. schůze Poslanecké sněmovny (4. května 2021) 
č. 1638k účasti jiných osob při neveřejném projednávání bodu 536 pořadu 98. schůze Poslanecké sněmovny (4. května 2021) 
č. 1639k návrhu na určení ověřovatelů 101. schůze Poslanecké sněmovny (5. května 2021) 
č. 1640k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů /sněmovní tisk 1117/ - prvé čtení (5. května 2021) 

<<787980818283848586>>
ISP (příhlásit)