Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1601k návrhu poslanců Kateřiny Valachové, Olgy Richterové, Lucie Šafránkové, Stanislava Grospiče, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Jana Bauera, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1177/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (1. dubna 2021) 
č. 1602k návrhu na určení ověřovatelů 97. schůze Poslanecké sněmovny (7. dubna 2021) 
č. 1603k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - třetí čtení (7. dubna 2021) 
č. 1604k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - třetí čtení - pověření poslance k odůvodnění pozměňovacích návrhů v Senátu (7. dubna 2021) 
č. 1605k návrhu na určení ověřovatelů 98. schůze Poslanecké sněmovny (13. dubna 2021) 
č. 1606k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/10/ - vrácenému Senátem (13. dubna 2021) 
č. 1607k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/10/ - vrácenému Senátem - doprovodné usnesení (13. dubna 2021) 
č. 1608k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu (14. dubna 2021) 
č. 1609k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie (14. dubna 2021) 
č. 1610k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky (14. dubna 2021) 
č. 1611k návrhu na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (14. dubna 2021) 
č. 1612k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 780/ - třetí čtení (14. dubna 2021) 
č. 1613k návrhu poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení (14. dubna 2021) 
č. 1614k návrhu poslankyň Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové, Věry Kovářové, Pavly Golasowské, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1185/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (14. dubna 2021) 
č. 1615k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení (14. dubna 2021) 
č. 1616k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - třetí čtení (16. dubna 2021) 
č. 1617k vyhlášení stavu legislativní nouze (20. dubna 2021) 
č. 1618k odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny (20. dubna 2021) 
č. 1619k informaci vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014 (20. dubna 2021) 
č. 1620k návrhu na určení ověřovatelů 99. schůze Poslanecké sněmovny (21. dubna 2021) 

<<777879808182838485>>
ISP (příhlásit)