Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1581k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 1178 ve zkráceném jednání (24. března 2021) 
č. 1582k vládnímu návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 /sněmovní tisk 1178/ - zkrácené jednání (24. března 2021) 
č. 1583k vládnímu návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 /sněmovní tisk 1178/ - zkrácené jednání - doprovodné usnesení (24. března 2021) 
č. 1584k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 1180 ve zkráceném jednání (24. března 2021) 
č. 1585k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1180/ - zkrácené jednání (24. března 2021) 
č. 1586k vládnímu návrhu zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1043/ - prvé čtení (24. března 2021) 
č. 1587k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1044/ - prvé čtení (24. března 2021) 
č. 1588k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení (24. března 2021) 
č. 1589k návrhu na určení ověřovatelů 92. schůze Poslanecké sněmovny (24. března 2021) 
č. 1590k návrhu poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Lukáše Koláříka, Marka Výborného, Jana Hrnčíře, Hany Aulické Jírovcové, Dominika Feriho a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. března 2021) 
č. 1591k Prohlášení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k 200. výročí nezávislosti Řecka (25. března 2021) 
č. 1592k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - druhé čtení (25. března 2021) 
č. 1593k návrhu na určení ověřovatelů 93. schůze Poslanecké sněmovny (26. března 2021) 
č. 1594k návrhu na určení ověřovatelů 94. schůze Poslanecké sněmovny (26. března 2021) 
č. 1595k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 94. schůze Poslanecké sněmovny (26. března 2021) 
č. 1596k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu (26. března 2021) 
č. 1597k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu - doprovodné usnesení (26. března 2021) 
č. 1598k návrhu na určení ověřovatelů 95. schůze Poslanecké sněmovny (1. dubna 2021) 
č. 1599k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 780/ - druhé čtení (1. dubna 2021) 
č. 1600k návrhu na určení ověřovatelů 96. schůze Poslanecké sněmovny (1. dubna 2021) 

<<7677787980818283>>
ISP (příhlásit)