Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1541k návrhu na určení ověřovatelů 87. schůze Poslanecké sněmovny (2. března 2021) 
č. 1542k vyhlášení stavu legislativní nouze (2. března 2021) 
č. 1543k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 1171 ve zkráceném jednání (2. března 2021) 
č. 1544k vládnímu návrhu zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě /sněmovní tisk 1171/ - zkrácené jednání (2. března 2021) 
č. 1545k vládnímu návrhu zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě /sněmovní tisk 1171/ - zkrácené jednání (2. března 2021) 
č. 1546k návrhu na zrušení usnesení č. 1533 ze dne 19. února 2021 (3. března 2021) 
č. 1547k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 326 schváleného pořadu 87. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 966/ (3. března 2021) 
č. 1548k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021 /sněmovní dokument 7182/ (3. března 2021) 
č. 1549k Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni /sněmovní dokument 7528/ (3. března 2021) 
č. 1550k návrhu poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1126/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (3. března 2021) 
č. 1551k vládnímu návrhu stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení a k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení (3. března 2021) 
č. 1552k návrhu poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku /sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (3. března 2021) 
č. 1553k návrhu na určení ověřovatelů 89. schůze Poslanecké sněmovny (4. března 2021) 
č. 1554k návrhu poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení (4. března 2021) 
č. 1555k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - třetí čtení (5. března 2021) 
č. 1556k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci /sněmovní tisk 756/ - třetí čtení (5. března 2021) 
č. 1557k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci /sněmovní tisk 756/ - třetí čtení - doprovodné usnesení (5. března 2021) 
č. 1558k návrhu na určení ověřovatelů 90. schůze Poslanecké sněmovny (9. března 2021) 
č. 1559k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - prvé čtení (9. března 2021) 
č. 1560k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 989/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (9. března 2021) 

<<747576777879808182>>
ISP (příhlásit)