Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1521k návrhu na určení ověřovatelů 86. schůze Poslanecké sněmovny (18. února 2021) 
č. 1522k vyhlášení stavu legislativní nouze (18. února 2021) 
č. 1523k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 1158 ve zkráceném jednání (18. února 2021) 
č. 1524k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1158/ - zkrácené jednání (18. února 2021) 
č. 1525k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 1159 ve zkráceném jednání (18. února 2021) 
č. 1526k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 /sněmovní tisk 1159/ - zkrácené jednání (18. února 2021) 
č. 1527k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 1160 ve zkráceném jednání (18. února 2021) 
č. 1528k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 3 schváleného pořadu 86. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1160/ (18. února 2021) 
č. 1529k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 4 schváleného pořadu 86. schůze Poslanecké sněmovny (18. února 2021) 
č. 1530k ukončení nouzového stavu (18. února 2021) 
č. 1531k vládnímu návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 /sněmovní tisk 1160/ - zkrácené jednání (18. února 2021) 
č. 1532k návrhu na určení ověřovatelů 84. schůze Poslanecké sněmovny (19. února 2021) 
č. 1533k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 84. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 966/ (19. února 2021) 
č. 1534k návrhu na určení ověřovatelů 85. schůze Poslanecké sněmovny (19. února 2021) 
č. 1535k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení (19. února 2021) 
č. 1536k návrhu na určení ověřovatelů 88. schůze Poslanecké sněmovny (26. února 2021) 
č. 1537k vyhlášení stavu legislativní nouze (26. února 2021) 
č. 1538k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1158/2/ – vrácenému Senátem (26. února 2021) 
č. 1539k informaci vlády o pandemické situaci a dalším postupu (26. února 2021) 
č. 1540k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 3 schváleného pořadu 88. schůze Poslanecké sněmovny (26. února 2021) 

<<737475767778798081>>
ISP (příhlásit)