Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1501k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena a Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 908/ - prvé čtenípodle § 90 odst. 2 (29. ledna 2021) 
č. 1502k návrhu poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení (29. ledna 2021) 
č. 1503k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 639/ - prvé čtení (29. ledna 2021) 
č. 1504k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení (29. ledna 2021) 
č. 1505k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 762/ - prvé čtení (29. ledna 2021) 
č. 1506k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 767/ - prvé čtení (29. ledna 2021) 
č. 1507k vládnímu návrhu zákona o hromadném řízení /sněmovní tisk 775/ - prvé čtení (29. ledna 2021) 
č. 1508k finančním závazkům státu obsaženým v Koncesionářské smlouvě na Projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje - Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka - Háje a Mirotice - Krašovice, projekt PPP /sněmovní tisk 1123/ (9. února 2021) 
č. 1509k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 531/10/ - vrácenému Senátem (9. února 2021) 
č. 1510k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 696/6/ - vrácenému Senátem (9. února 2021) 
č. 1511k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 697/6/ - vrácenému Senátem (9. února 2021) 
č. 1512k návrhu na určení ověřovatelů 82. schůze Poslanecké sněmovny (10. února 2021) 
č. 1513k návrhu na určení ověřovatelů 83. schůze Poslanecké sněmovny (11. února 2021) 
č. 1514k vyhlášení stavu legislativní nouze (11. února 2021) 
č. 1515k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 1153 ve zkráceném jednání (11. února 2021) 
č. 1516k vládnímu návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /sněmovní tisk 1153/ - zkrácené jednání (11. února 2021) 
č. 1517k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu - doprovodné usnesení (11. února 2021) 
č. 1518k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb., /sněmovní tisk 1134/2/ - vrácenému Senátem (12. února 2021) 
č. 1519k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 800/ - třetí čtení (12. února 2021) 
č. 1520k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Jana Farského a dalších na vydání zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (odškodňovací zákon)/sněmovní tisk 1039/ - prvé čtení (12. února 2021) 

<<727374757677787980>>
ISP (příhlásit)