Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1161k návrhu na zřízení komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci (3. června 2020) 
č. 1162k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny (4. června 2020) 
č. 1163k návrhu na určení ověřovatelů 14. schůze Poslanecké sněmovny (4. června 2020) 
č. 1164k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 868 ve zkráceném jednání (5. června 2020) 
č. 1165k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 49. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 868/ (5. června 2020) 
č. 1166k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění /sněmovní tisk 572/ - třetí čtení (5. června 2020) 
č. 1167k účasti předsedy Českého statistického úřadu Marka Rojíčka na 49. schůzi Poslanecké sněmovny (5. června 2020) 
č. 1168k vládnímu návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/ - třetí čtení (5. června 2020) 
č. 1169k vládnímu návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 /sněmovní tisk 868/ - zkrácené jednání (5. června 2020) 
č. 1170k zásluhám československých legionářů (5. června 2020 ke stanovisku Poslanecké sněmovny) 
č. 1171k návrhu poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - prvé čtení (5. června 2020) 
č. 1172k návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 /sněmovní tisk 868/2/ - vrácenému Senátem (16. června 2020) 
č. 1173k návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 874/2/ - vrácenému Senátem (16. června 2020) 
č. 1174k návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/2/ - vrácenému Senátem (16. června 2020) 
č. 1175k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby (16. června 2020) 
č. 1176k návrhu změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 /sněmovní tisk 805/ (16. června 2020) 
č. 1177k vládnímu návrhu zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii /sněmovní tisk 544/ - třetí čtení (17. června 2020) 
č. 1178k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - třetí čtení (17. června 2020) 
č. 1179k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci /sněmovní tisk 756/ - prvé čtení (17. června 2020) 
č. 1180k návrhu poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 794/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (17. června 2020) 

<<55565758596061>>
ISP (příhlásit)