Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1141k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 841/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (27. května 2020) 
č. 1142k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 866/ - prvé čtení (27. května 2020) 
č. 1143k návrhu na určení ověřovatelů 50. schůze Poslanecké sněmovny (28. května 2020) 
č. 1144k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 689/ - třetí čtení (29. května 2020) 
č. 1145k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 875 ve zkráceném jednání (29. května 2020) 
č. 1146k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 874 ve zkráceném jednání (29. května 2020) 
č. 1147k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 2 schváleného pořadu 49. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 874/ (29. května 2020) 
č. 1148k vládnímu návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 /sněmovní tisk 868/ - zkrácené jednání (29. května 2020) 
č. 1149k vládnímu návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 875/ - zkrácené jednání (29. května 2020) 
č. 1150k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 874/ - zkrácené jednání (29. května 2020) 
č. 1151k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 874/ - zkrácené jednání - doprovodné usnesení (29. května 2020) 
č. 1152k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - druhé čtení (2. června 2020) 
č. 1153k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 589/ - třetí čtení (3. června 2020) 
č. 1154k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 643/ - třetí čtení (3. června 2020) 
č. 1155k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/ - třetí čtení (3. června 2020) 
č. 1156k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 553/ - třetí čtení (3. června 2020) 
č. 1157k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie (3. června 2020) 
č. 1158k návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (3. června 2020) 
č. 1159k návrhu poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení (3. června 2020) 
č. 1160k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení (3. června 2020) 

<<5455565758596061>>
ISP (příhlásit)