Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1121k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu /sněmovní tisk 849/ - zkrácené jednání (6. května 2020) 
č. 1122k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 850/ - zkrácené jednání (6. května 2020) 
č. 1123k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele /sněmovní tisk 851/ - zkrácené jednání (6. května 2020) 
č. 1124k informaci vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1106 z 28. dubna 2020 o přijatých opatřeních na základě zákona o ochraně veřejného zdraví (6. května 2020) 
č. 1125k návrhu na určení ověřovatelů 48. schůze Poslanecké sněmovny (13. května 2020) 
č. 1126k vyhlášení stavu legislativní nouze (13. května 2020) 
č. 1127k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 860 ve zkráceném jednání (13. května 2020) 
č. 1128k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 860/ (13. května 2020) 
č. 1129k vládnímu návrhu zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 860/ - zkrácené jednání (13. května 2020) 
č. 1130k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 861 ve zkráceném jednání (13. května 2020) 
č. 1131k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 861/ - zkrácené jednání (13. května 2020) 
č. 1132k návrhu na určení ověřovatelů 49. schůze Poslanecké sněmovny (26. května 2020) 
č. 1133k vyhlášení stavu legislativní nouze (26. května 2020) 
č. 1134k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu /sněmovní tisk 849/2/ - vrácenému Senátem (26. května 2020) 
č. 1135ke kompenzaci za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výpadku kompenzačního bonusu (26. května 2020) 
č. 1136k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 850/2/ - vrácenému Senátem (27. května 2020) 
č. 1137k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 550/8/ - vrácenému Senátem (27. května 2020) 
č. 1138k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (27. května 2020) 
č. 1139k návrhu na volbu členů Rady České televize (27. května 2020) 
č. 1140k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie (27. května 2020) 

<<535455565758596061>>
ISP (příhlásit)