Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1101k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. /sněmovní tisk 833/ - zkrácené jednání (22. dubna 2020) 
č. 1102k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. /sněmovní tisk 833/ - doprovodné usnesení (22. dubna 2020) 
č. 1103k informaci vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou a k informaci vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu (22. dubna 2020) 
č. 1104k návrhu na určení ověřovatelů 47. schůze Poslanecké sněmovny (28. dubna 2020) 
č. 1105k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu (28. dubna 2020) 
č. 1106k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu - doprovodné usnesení (28. dubna 2020) 
č. 1107k návrhu na revokaci usnesení č. 1103 ze dne 22. dubna 2020 (28. dubna 2020) 
č. 1108k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 830/2/ - vrácenému Senátem (5. května 2020) 
č. 1109k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 839 ve zkráceném jednání (5. května 2020) 
č. 1110k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 370 schváleného pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 839/ (5. května 2020) 
č. 1111k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 848 ve zkráceném jednání (5. května 2020) 
č. 1112k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 849 ve zkráceném jednání (5. května 2020) 
č. 1113k návrhu poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ - třetí čtení (6. května 2020) 
č. 1114k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 645/ - třetí čtení (6. května 2020) 
č. 1115k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 850 ve zkráceném jednání (6. května 2020) 
č. 1116k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 851 ve zkráceném jednání (6. května 2020) 
č. 1117k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 689/ - druhé čtení (6. května 2020) 
č. 1118k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví pravidla pro konání videokonferencí při jednáních schůzí výborů a komisí Poslanecké sněmovny /sněmovní dokument 5113/ (6. května 2020) 
č. 1119k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu /sněmovní tisk 839/ - zkrácené jednání (6. května 2020) 
č. 1120k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí /sněmovní tisk 848/ - zkrácené jednání (6. května 2020) 

<<525354555657585960>>
ISP (příhlásit)