Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1081k účasti předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové na 45. schůzi Poslanecké sněmovny (22. dubna 2020) 
č. 1082k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 11 schváleného pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 812/3/ (22. dubna 2020) 
č. 1083k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. /sněmovní tisk 812/3/ - zamítnutému Senátem (22. dubna 2020) 
č. 1084k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 12 schváleného pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 815/2/ (22. dubna 2020) 
č. 1085k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 815/2/ - vrácenému Senátem (22. dubna 2020) 
č. 1086k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání /sněmovní tisk 816/3/ - vrácenému Senátem (22. dubna 2020) 
č. 1087k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 14 schváleného pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 819/2/ (22. dubna 2020) 
č. 1088k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 829 ve zkráceném jednání (22. dubna 2020) 
č. 1089k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 3 schváleného pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 829/ (22. dubna 2020) 
č. 1090k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 830 ve zkráceném jednání (22. dubna 2020) 
č. 1091k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 4 schváleného pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 830/ (22. dubna 2020) 
č. 1092k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 831 ve zkráceném jednání (22. dubna 2020) 
č. 1093k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 832 ve zkráceném jednání (22. dubna 2020) 
č. 1094k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 6 schváleného pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 832/ (22. dubna 2020) 
č. 1095k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 833 ve zkráceném jednání (22. dubna 2020) 
č. 1096k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 7 schváleného pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 833/ (22. dubna 2020) 
č. 1097k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 829/ - zkrácené jednání (22. dubna 2020) 
č. 1098k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 830/ - zkrácené jednání (22. dubna 2020) 
č. 1099k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 832/ - zkrácené jednání (22. dubna 2020) 
č. 1100k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 832/ - doprovodné usnesení (22. dubna 2020) 

<<515253545556575859>>
ISP (příhlásit)