Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1061k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 16 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 819/ (9. dubna 2020) 
č. 1062k vládnímu návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 819/ - zkrácené jednání (9. dubna 2020) 
č. 1063k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 821 ve zkráceném jednání (9. dubna 2020) 
č. 1064k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 17 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 821/ (9. dubna 2020) 
č. 1065k vládnímu návrhu zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu /sněmovní tisk 821/ - zkrácené jednání (9. dubna 2020) 
č. 1066k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu /sněmovní tisk 807/ - zkrácené jednání (9. dubna 2020) 
č. 1067k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 820 ve zkráceném jednání (9. dubna 2020) 
č. 1068k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 18 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 820/ (9. dubna 2020) 
č. 1069k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu /sněmovní tisk 820/ - zkrácené jednání (9. dubna 2020) 
č. 1070k návrhu na určení ověřovatelů 46. schůze Poslanecké sněmovny (9. dubna 2020) 
č. 1071k návrhu na určení ověřovatelů 45. schůze Poslanecké sněmovny (21. dubna 2020) 
č. 1072k vyhlášení stavu legislativní nouze (21. dubna 2020) 
č. 1073k návrhu na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny (21. dubna 2020) 
č. 1074k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 825 ve zkráceném jednání (21. dubna 2020) 
č. 1075k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 825/ (21. dubna 2020) 
č. 1076k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 825/ - zkrácené jednání (21. dubna 2020) 
č. 1077k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 828 ve zkráceném jednání (21. dubna 2020) 
č. 1078k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 828/ - zkrácené jednání (21. dubna 2020) 
č. 1079k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 516/5/ - vrácenému Senátem (21. dubna 2020) 
č. 1080k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 530/5/ - vrácenému Senátem (21. dubna 2020) 

<<505152535455565758>>
ISP (příhlásit)