Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1041k vládnímu návrhu zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 810/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1042k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 816 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1043k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 9 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 816/ (8. dubna 2020) 
č. 1044k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 817 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1045k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 817/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1046k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 806 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1047k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 806/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1048k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání /sněmovní tisk 816/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1049k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání /sněmovní tisk 816/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1050k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 814 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1051k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 12 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 814/ (8. dubna 2020) 
č. 1052k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 815 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1053k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 13 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 815/ (8. dubna 2020) 
č. 1054k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 803 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1055k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 14 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 803/ (8. dubna 2020) 
č. 1056k vládnímu návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů /sněmovní tisk 803/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1057k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 814/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1058k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 815/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1059k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 807 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1060k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 819 ve zkráceném jednání (9. dubna 2020) 

<<495051525354555657>>
ISP (příhlásit)