Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1021k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 809 ve zkráceném jednání (7. dubna 2020) 
č. 1022k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 7 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 809/ (7. dubna 2020) 
č. 1023k vládnímu návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 808/ - zkrácené jednání (7. dubna 2020) 
č. 1024k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání (7. dubna 2020) 
č. 1025k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 798/ - zkrácené jednání (7. dubna 2020) 
č. 1026k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 798/ - zkrácené jednání - doprovodné usnesení (7. dubna 2020) 
č. 1027k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 809/ - zkrácené jednání (7. dubna 2020) 
č. 1028k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 791 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1029k účasti guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka na 44. schůzi Poslanecké sněmovny (8. dubna 2020) 
č. 1030k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 2 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 791/ (8. dubna 2020) 
č. 1031k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 811 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1032k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 3 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 811/ (8. dubna 2020) 
č. 1033k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 812 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1034k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 4 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 812/ (8. dubna 2020) 
č. 1035k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1036k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1037k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 811/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1038k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. /sněmovní tisk 812/ - zkrácené jednání (8. dubna 2020) 
č. 1039k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 810 ve zkráceném jednání (8. dubna 2020) 
č. 1040k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 8 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 810/ (8. dubna 2020) 

<<484950515253545556>>
ISP (příhlásit)