Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1001k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 789 ve zkráceném jednání (24. března 2020) 
č. 1002k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 6 /sněmovní tisk 789/ schváleného pořadu 42. schůze Poslanecké sněmovny (24. března 2020) 
č. 1003k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 784/ - zkrácené jednání (24. března 2020) 
č. 1004k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu /sněmovní tisk 788/ - zkrácené jednání (24. března 2020) 
č. 1005k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 785/ - zkrácené jednání (24. března 2020) 
č. 1006k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 787/ - zkrácené jednání (24. března 2020) 
č. 1007k vládnímu návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 /sněmovní tisk 786/ - zkrácené jednání (24. března 2020) 
č. 1008k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 789/ - zkrácené jednání (24. března 2020) 
č. 1009k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 789/ - zkrácené jednání - doprovodné usnesení (24. března 2020) 
č. 1010k návrhu na určení ověřovatelů 43. schůze Poslanecké sněmovny (7. dubna 2020) 
č. 1011k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 43. schůze Poslanecké sněmovny - Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu (7. dubna 2020) 
č. 1012k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu (7. dubna 2020) 
č. 1013k návrhu na určení ověřovatelů 44. schůze Poslanecké sněmovny (7. dubna 2020) 
č. 1014k vyhlášení stavu legislativní nouze (7. dubna 2020) 
č. 1015k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 808 ve zkráceném jednání (7. dubna 2020) 
č. 1016k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 808/ (7. dubna 2020) 
č. 1017k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 813 ve zkráceném jednání (7. dubna 2020) 
č. 1018k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 5 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 813/ (7. dubna 2020) 
č. 1019k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 798 ve zkráceném jednání (7. dubna 2020) 
č. 1020k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 6 schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 798/ (7. dubna 2020) 

<<474849505152535455>>
ISP (příhlásit)