Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 961k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 582/ – třetí čtení (4. března 2020) 
č. 962k návrhu poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ – třetí čtení (4. března 2020) 
č. 963k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 550/ – třetí čtení (4. března 2020) 
č. 964k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 247/8/ – vrácenému Senátem (4. března 2020) 
č. 965k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/5/ – vrácenému Senátem (4. března 2020) 
č. 966k návrhu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním /sněmovní tisk 451/5/ – vrácenému Senátem (4. března 2020) 
č. 967k účasti místopředsedy Českého statistického úřadu Jaroslava Sixty na 41. schůzi Poslanecké sněmovny (4. března 2020) 
č. 968k souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018 /sněmovní tisk 444/ (5. března 2020) 
č. 969k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 501/ - třetí čtení (6. března 2020) 
č. 970k účasti guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka na 41. schůzi Poslanecké sněmovny (10. března 2020) 
č. 971k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu /sněmovní tisk 398/5/ - vrácenému Senátem (10. března 2020) 
č. 972ke zprávě o finanční stabilitě 2018/2019 /sněmovní tisk 510/ (10. března 2020) 
č. 973ke zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018 /sněmovní tisk 537/ (10. března 2020) 
č. 974ke zprávě České národní banky o inflaci - červenec 2019 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2019) /sněmovní tisk 564/ (10. března 2020) 
č. 975k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení (10. března 2020) 
č. 976k vládnímu návrhu zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení (10. března 2020) 
č. 977k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 576/ - prvé čtení (10. března 2020) 
č. 978k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení (10. března 2020) 
č. 979k vládnímu návrhu zákona o zrušení vybraných obsoletních právních předpisů /sněmovní tisk 608/ - prvé čtení (10. března 2020) 
č. 980k návrhu poslanců Marka Bendy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 /sněmovní tisk 189/ - prvé čtení (10. března 2020) 

<<454647484950515253>>
ISP (příhlásit)