Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 341k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení (21. září 2018) 
č. 342k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka (21. září 2018) 
č. 343k účasti guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka na 19. schůzi Poslanecké sněmovny (2. října 2018) 
č. 344ke zprávě o finanční stabilitě 2017/2018 /sněmovní tisk 219/ (2. října 2018) 
č. 345ke zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017 /sněmovní tisk 226/ (2. října 2018) 
č. 346ke zprávě České národní banky o inflaci - červenec 2018 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2018) /sněmovní tisk 258/ (2. října 2018) 
č. 347k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 1212/ (2. října 2018) 
č. 348k víceletému finančnímu rámci EU na období 2021 - 2027 /sněmovní tisk 227-E/ (2. října 2018) 
č. 349ke zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017 /sněmovní tisk 145/ (2. října 2018) 
č. 350ke zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017 - ke stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury České republiky /sněmovní dokument 652/ (2. října 2018) 
č. 351k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 105/ - třetí čtení (3. října 2018) 
č. 352k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - třetí čtení (3. října 2018) 
č. 353k návrhu na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky (3. října 2018) 
č. 354k návrhu na jmenování členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky (3. října 2018) 
č. 355k návrhu poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení (3. října 2018) 
č. 356k návrhu na určení ověřovatelů 20. schůze Poslanecké sněmovny (23. října 2018) 
č. 357k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka, Jana Richtera, Jana Birke a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (23. října 2018) 
č. 358k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení (23. října 2018) 
č. 359k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení (23. října 2018) 
č. 360k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení (23. října 2018) 

<<141516171819202122>>
ISP (příhlásit)