Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 81k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny (25. března 1993) 
č. 82k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny (20. dubna 1993) 
č. 83ke zprávě o stavu národního hospodářství České republiky (21. dubna 1993) 
č. 84k informaci vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá (21. dubna 1993) 
č. 85k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí (21. dubna 1993) 
č. 86k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 232, 233, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 259, 261, 263, 265, 267 a 271/ (21. dubna 1993) 
č. 87k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 234, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 260, 262, 264, 266, 268, 269 a 272/ Poslanecká sněmovna I. souhlasí, aby 1) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 45 dnů /tisk 234/; 2) návrh poslance R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 28 dnů /tisk 235/; 3) návrh poslance J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České (21. dubna 1993) 
č. 88k vládní koncepci v oblasti mezinárodní politiky České republiky Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o vládní koncepci mezinárodní politiky České republiky, přednesenou ministrem zahraničních věcí. (21. dubna 1993) 
č. 89k návrhu poslance Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb. /sněmovní tisky 153 a 273/ Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslance Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb., podle sněmovního tisku 153, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 273. (21. dubna 1993) 
č. 90k návrhu na usnesení Poslanecké sněmovny k udělování povolenek v mezinárodní kamiónové dopravě (21. dubna 1993) 
č. 91k návrhům na zrušení usnesení zastupitelstva města Borovany a zastupitelstva obce Čížová Poslanecká sněmovna ruší 1) usnesení zastupitelstva obce Čížová č. 6/r ze dne 12. 11. 1992 a vyslovuje ztrátu mandátu pana Vlastimila Šálka, ředitele základní školy v Čížové, z důvodů neslučitelnosti ve smyslu § 6 odst. 2 písm. e) zákona ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu; 2) usnesení zastupitelstva města Borovany č. 8 ze dne 10. 12. 1992 a vyslovuje ztrátu mandátu pana J. Chrástky, ředitele základní školy školy v Borovanech, z důvodů neslučitelnosti ve smyslu § 6 odst. 2 písm. e) zákona ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu. (21. dubna 1993) 
č. 92k návrhu na změny v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví Poslanecká sněmovna I. odvolává na vlastní žádost z funkce člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví pana Zdeňka Činčeru; II. volí členem stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví pana Miroslava Téru. (21. dubna 1993) 
č. 93ke zprávě o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 23. března do 19. dubna 1993 podle sněmovního tisku 249. (21. dubna 1993) 
č. 94k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky na principu poměrného zastoupení. (22. dubna 1993) 
č. 95k návrhu poslance A. Gjuriče na usnesení Poslanecké sněmovny týkající se zákona o sociální pomoci Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby v nejkratším možném termínu předložila Poslanecké sněmovně zásady zákona o sociální pomoci. (22. dubna 1993) 
č. 96k volbě členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky Poslanecká sněmovna volí členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky poslance Václava Čundrleho, Pavla Hirše, Františka Kačenku, Miroslava Kašpárka, Petra Koháčka, Vladimíra Koronthályho, Hanu Marvanovou, Evu Novákovou, Miroslava Řezníčka, Pavla Seifera, Jaroslava Sourala, Ondřeje Zeminu a Antona Zimu. (22. dubna 1993) 
č. 97k návrhu na usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávám Nejvyššího kontrolního úřadu a ministerstva státní kontroly za rok 1992 /tisk 223 a 224/ (22. dubna 1993) 
č. 98k situaci v Bosně a Hercegovině Poslanecká sněmovna se zabývala situací v Bosně a Hercegovině. Považuje ji za velice vážnou a tragickou a doporučuje zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny, aby se dále tímto problémem zabýval. (22. dubna 1993) 
č. 99k výroční zprávě Rady České televize za rok 1992 a návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize (22. dubna 1993) 
č. 100ke zprávě České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992 /sněmovní tisk 225/ (22. dubna 1993) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)