Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 21k informaci o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky (28. ledna 1993) 
č. 22k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993 (28. ledna 1993) 
č. 23k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 83, 85, 87 a 89/ (2. února 1993) 
č. 24k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 84, 86, 88 a 90/ (2. února 1993) 
č. 25k vládnímu návrhu zákona o oddělení měny /sněmovní tisk 80/ (2. února 1993) 
č. 26k návrhu na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (3. února 1993) 
č. 27k návrhu na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky (3. února 1993) 
č. 28k informaci o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky (3. února 1993) 
č. 29k volbě členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (3. února 1993) 
č. 30k návrhu Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou (5. února 1993) 
č. 31k návrhu Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu (5. února 1993) 
č. 32k vládnímu návrhu dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros /sněmovní tisk 95/ (23. února 1993) 
č. 33k informaci vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN (23. února 1993) 
č. 34k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů (23. února 1993) 
č. 35k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů (23. února 1993) 
č. 36k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony /sněmovní tisky 92 a 111/ (23. února 1993) 
č. 37k návrhu na zrušení usnesení rady města Pardubic č. 396/16-8/92 ze dne 26. srpna 1992 (23. února 1993) 
č. 38k návrhu na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře (23. února 1993) 
č. 39k návrhu poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech /sněmovní tisky 78 a 98/ (24. února 1993) 
č. 40k návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "norbert, "zásah" a "vlna" (24. února 1993) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)