Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro evropské záležitosti (25. listopadu 2021) 
č. 2k volbě volební komise výboru pro evropské záležitosti (25. listopadu 2021) 
č. 3k volbě předsedy výboru pro evropské záležitosti (25. listopadu 2021) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru pro evropské záležitosti (25. listopadu 2021) 
č. 5k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (25. listopadu 2021) 
č. 6k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (15. prosince 2021) 
č. 7k Informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne dne 16. prosince 2021 v Bruselu (15. prosince 2021) 
č. 8k ustavení podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci (15. prosince 2021) 
č. 9k ustavení podvýboru pro migraci a azylovou politiku (15. prosince 2021) 
č. 10k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (12. ledna 2022) 
č. 11k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (18. ledna 2022) 
č. 12k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 8. července 2021 - 12. ledna 2022 (18. ledna 2022) 
č. 13k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva /sněmovní tisk 98-E/0/ (19. ledna 2022) 
č. 14k volbě členů podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci (19. ledna 2022) 
č. 15k volbě členů podvýboru pro migraci a azylovou politiku (19. ledna 2022) 
č. 16k volbě předsedy podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci (19. ledna 2022) 
č. 17k volbě předsedy podvýboru pro migraci a azylovou politiku (19. ledna 2022) 
č. 18k plánu zahraničních styků VEZ na rok 2022 (19. ledna 2022) 
č. 19k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (23. února 2022) 
č. 20ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ochrana integrity voleb a podpora demokratické účasti /kód Rady 14369/21, KOM(2021) 730 v konečném znění/ (23. února 2022) 

12345>>
ISP (příhlásit)