Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
Usnesení

č. 1k určení počtu ověřovatelů podvýboru a jejich volbě (7. března 2018) 
č. 2k volbě místopředsedy podvýboru (7. března 2018) 
č. 3K návrhu poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 83) (7. března 2018) 
č. 4k návrhu termínu další schůze podvýboru (7. března 2018) 
č. 5k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 93) (18. dubna 2018) 
č. 6k roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2017 (sněmovní tisk 133) (18. dubna 2018) 
č. 7Informace o regulaci hypotečních úvěrů, opatření ČNB (28. června 2018) 
č. 8k návrhu termínu další schůze podvýboru (28. června 2018) 
č. 12k informaci o úloze zlata v měnovém systému u nás i ve světě (6. prosince 2018) 
č. 13k návrhu termínu další schůze podvýboru (6. prosince 2018) 
č. 14k volbě místopředsedy podvýboru (7. března 2019) 
č. 15Informace o úloze kryptoměn - hlavní funkce, historie, budoucnost, využití, investice, rizika v ČR i ve světě (7. března 2019) 
č. 16k návrhu termínu další schůze podvýboru (7. března 2019) 
č. 17ke způsobu řešení problematiky lichvy (19. června 2019) 
č. 18k návrhu termínu další schůze podvýboru (19. června 2019) 
č. 19Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (sněmovní tisk 509) – §6 zdanění technických rezerv v pojišťovnictví (17. října 2019) 
č. 20k návrhu termínu další schůze podvýboru (17. října 2019) 
č. 21k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 532 (8. ledna 2020) 
č. 22k návrhu termínu další schůze podvýboru (8. ledna 2020) ISP (příhlásit)