Zemědělský výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (29. listopadu 2017) 
č. 2k volbě volební komise (29. listopadu 2017) 
č. 3k volbě předsedy výboru (29. listopadu 2017) 
č. 4ke stanovení počtu místopředsedů výboru (29. listopadu 2017) 
č. 5K termínu a pořadu příští schůze výboru (29. listopadu 2017) 
č. 6k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/, Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (6. prosince 2017) 
č. 7k vládnímu návrhu zákona o Státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/, Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství - společná zemědělská politika - vazba na státní rozpočet (přímé platby, dorovnání přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu - viz sešit B a kapitolní sešit) (6. prosince 2017) 
č. 8ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2016 (sněmovní tisk 7) (6. prosince 2017) 
č. 9k volbě místopředsedů výboru (6. prosince 2017) 
č. 10k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 (sněmovní tisk 25) (14. prosince 2017) 
č. 11k Dotačním programům zemědělství pro rok 2018 poskytovaných podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 26) (14. prosince 2017) 
č. 12k usnesení ZEV č. 11 ze dne 14. prosince 2017 (14. prosince 2017) 
č. 13k Výroční zprávě Vinařského fondu za rok 2016 (14. prosince 2017) 
č. 14K záměrům zahraničních cest členů výboru v roce 2018 (14. prosince 2017) 
č. 15ke zřízení podvýborů zemědělského výboru (18. ledna 2018) 
č. 16k účasti delegace zemědělského výboru na jednání zemědělských výborů Parlamentů zemí Visegradské 4 v Maďarsku (18. ledna 2018) 
č. 17k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 13) (31. ledna 2018) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 45) (31. ledna 2018) 
č. 19k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2016, kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství – finanční vztahy státního rozpočtu k Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (sešit F) + výdaje na společnou zemědělskou politiku Evropské unie s dopady na státní rozpočet (přímé platby, Program rozvoje venkova, národní zdroje k provádění tržních opatření v rámci Společné organizace trhu) a k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2016, kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (31. ledna 2018) 
č. 20k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 45) (13. února 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)