Výbor pro obranu
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro obranu (29. listopadu 2017) 
č. 2k ustavení volební komise (29. listopadu 2017) 
č. 3k volbě předsedy výboru pro obranu (29. listopadu 2017) 
č. 4k návrhu termínu a pořadu 2. schůze výboru (29. listopadu 2017) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru pro obranu (6. prosince 2017) 
č. 6k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018 kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad (6. prosince 2017) 
č. 7k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018 kapitola 307 - Ministerstvo obrany (6. prosince 2017) 
č. 8k Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk č. 14/ (6. prosince 2017) 
č. 9k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (6. prosince 2017) 
č. 10k ustavení podvýborů výboru pro obranu a stanovení maximálního počtu jejich členů (11. ledna 2018) 
č. 11k záměrům zahraničních služebních cest výboru pro obranu v roce 2018 (11. ledna 2018) 
č. 12k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (11. ledna 2018) 
č. 13k vyslání členů výboru pro obranu na setkání zástupců výborů pro obranu Parlamentů států V4 (11. ledna 2018) 
č. 14ke Zprávě o zajišťování obrany státu v roce 2016 (11. ledna 2018) 
č. 15k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk č. 29/ (11. ledna 2018) 
č. 16k Informaci ministerstva obrany o aktuálním stavu výběrového řízení na nákup víceúčelových vrtulníků (11. ledna 2018) 
č. 17k vyslání delegace výboru pro obranu na meziparlamentní konferenci ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU a Společné bezpečnostní a obranné politice (11. ledna 2018) 
č. 18ke kapitolám Státního závěrečného účtu za rok 2016 - kapitola 307 - Ministerstvo obrany, - kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad (14. února 2018) 
č. 19k volbě členů podvýborů zřízených v 8. volebním období výborem pro obranu (14. února 2018) 
č. 20k volbě předsedů podvýborů zřízených v 8. volebním období výborem pro obranu (14. února 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)