Výbor pro bezpečnost
Semináře

Současné výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti (19. června 2018) 
Genotypování variet konopí pro účely trestního řízení (20. června 2018) 
Požární bezpečnost staveb 21. století (18. února 2019) 
Právní úprava držení zbraní v České republice a související problematika výroby střeliva (22. března 2019) ISP (příhlásit)