Výbor pro bezpečnost
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro bezpečnost (29. listopadu 2017) 
č. 2k volbě předsedy výboru (29. listopadu 2017) 
č. 3k volbě místopředsedů výboru (6. prosince 2017) 
č. 4k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 - kapitola 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (6. prosince 2017) 
č. 5k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 - kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba (6. prosince 2017) 
č. 6k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 - kapitola 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů (6. prosince 2017) 
č. 7k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 - kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (6 prosince 2017) 
č. 8k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 - kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba (6. prosince 2017) 
č. 9k záměrům na zřízení podvýborů při výboru pro bezpečnost (6. prosince 2017) 
č. 10k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru pro bezpečnost (6. prosince 2017) 
č. 11k volbě místopředsedy výboru (12. ledna 2018) 
č. 12k záměrům zahraničních služebních cest výboru pro bezpečnost pro rok 2018 (12. ledna 2018) 
č. 13ke zřízení podvýborů působících ve výboru pro bezpečnost a ke stanovení maximálního počtu jejich členů (14. února 2018) 
č. 14kterým se potvrzují usnesení výboru pro bezpečnost ze 7. volebního období ke kapitolám č. 305, 314, 336 (část Vězeňská služba České republiky) a 376 návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 (14. února 2018,) 
č. 15k materiálu „Strategie rozvoje Hasičského záchranného sboru ČR do roku 2021 s výhledem do roku 2030". (14. února 2018) 
č. 16k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru pro bezpečnost (14. února 2018) 
č. 16 (13. prosince 2018) 
č. 17k obsazení podvýborů zřízených výborem pro bezpečnost (15. března 2018) 
č. 18k volbě předsedů podvýborů zřízených výborem pro bezpečnost (15. března 2018) 
č. 19k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru pro bezpečnost (15. března 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)