Usnesení

č. 383k vládnímu návrhu zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (3. pokračování) (21. dubna 2020) 
č. 384k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 (3. pokračování) (21. dubna 2020) 
č. 385k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. (3. pokračování) (21. dubna 2020) 
č. 386k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu - sněmovní tisk 849 - projednání ve stavu legislativní nouze (5. května 2020) 
č. 387k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV- 2 - sněmovní tisk 850 - projednání ve stavu legislativní nouze (5. května 2020) 
č. 388k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 861 (13. května 2020) 
č. 389k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 - kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky (13. května 2020) 
č. 390k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 – kapitola 303 Senát Parlamentu (13. května 2020) 
č. 391k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 - kapitola 302 (13. května 2020) 
č. 393k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 - kapitola 358 Ústavní soud (13. května 2020) 
č. 394k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 - kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv (13. května 2020) 
č. 395k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2020 (13. května 2020) 
č. 396ke Zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2019 sněmovní tisk 818 (13. května 2020) 
č. 397k Výroční zprávě Národní rozpočtové rady a Zprávě o plnění rozpočtu za rok 2019 (podle § 33 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb.) (14. května 2020) 
č. 398k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 - kapitola 359 Úřad Národní rozpočtové rady (14. května 2020) 
č. 399k Roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2019 (14. května 2020) 
č. 400ke Konvergenčnímu programu České republiky (14. května 2020) 
č. 401k vládnímu návrhu Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky (SD 5210) (14. května 2020) 
č. 402k vládnímu návrhu zákona o dani z digitálních služeb (14. května 2020) 
č. 403ke schválení pořadu 39. schůze rozpočtového výboru (14. května 2020) 

<<16171819202122>>
ISP (příhlásit)