Usnesení

č. 363k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (18. března 2020) 
č. 364k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (18. března 2020) 
č. 365k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014 (18. března 2020) 
č. 366k vládnímu návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (18. března 2020) 
č. 367k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (18. března 2020) 
č. 368k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (18. března 2020) 
č. 369ke Zprávě České národní banky o inflaci - leden 2020 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2019) (18. března 2020) 
č. 370k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům (18. března 2020) 
č. 371ke schválení pořadu 37. schůze rozpočtového výboru (18. března 2020) 
č. 372k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu sněmovní tisk 788 projednání ve stavu legislativní nouze (24. března 2020) 
č. 373k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (sněmovní tisk 789, projednání ve stavu legislativní nouze) (24. března 2020) 
č. 374ke schválení pořadu 38. schůze rozpočtového výboru (24. března 2020) 
č. 375k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. sněmovní tisk 812 (6. dubna 2020) 
č. 376Oponentní zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., sněmovní tisk 812, projednání ve stavu legislativní nouze (6. dubna 2020) 
č. 377k vládnímu návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, sněmovní tisk 808, projednání ve stavu legislativní nouze (6. dubna 2020) 
č. 378k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, sněmovní tisk 813, projednání ve stavu legislativní nouze (6. dubna 2020) 
č. 379k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 811, projednání ve stavu legislativní nouze (6. dubna 2020) 
č. 380k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 791, projednání ve stavu legislativní nouze (6. dubna 2020) 
č. 381k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (2. pokračování) (21. dubna 2020) 
č. 382k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (3. pokračování) (21. dubna 2020) 

<<1516171819202122>>
ISP (příhlásit)