Usnesení

č. 343ke stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, a podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny – změna přílohy č. 4 v usnesení RV č. 230/2019 v platném znění (11. prosince 2019) 
č. 344ke Zprávě České národní banky o inflaci IV (Zpráva o měnovém vývoji za 1. až 3. čtvrtletí 2019) včetně hodnocení makroekonomické situace a jejího předpokládaného vývoje v letech 2020 a 2021 (11. prosince 2019) 
č. 345ke schválení pořadu 34. schůze rozpočtového výboru (11. prosince 2019) 
č. 346k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 572 – 2. čtení) (8. ledna 2020) 
č. 347k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 501 – 2. čtení) (8. ledna 2020) 
č. 348k nominaci poslanců na každoroční Mezinárodní konferenci ke Stabilitě, ekonomické spolupráci a řízení v EU (dle článku 13 Smlouvy) v Bruselu ve dnech 18. - 19. února 2020 (8. ledna 2020) 
č. 349ke schválení pořadu 35. schůze rozpočtového výboru (8. ledna 2020) 
č. 350k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (8. ledna 2020) 
č. 351k vládnímu návrhu zákona o dani z digitálních služeb (5. února 2020) 
č. 352k vládnímu návrhu zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii (5. února 2020) 
č. 353k vládnímu návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (5. února 2020) 
č. 354k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (5. února 2020) 
č. 355k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (5. února 2020) 
č. 356k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (5. února 2020) 
č. 357k „Základním principům výběru akcí k financování z programu 298 22 - Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR pro rok 2020" (5. února 2020) 
č. 358k nominaci poslanců do hodnotící komise k programu 298 22 - „Akce financované z rozhodnutí vlády a PSP ČR pro rok 2020" (5. února 2020) 
č. 359k doplnění záměru zahraničních cest poslanců rozpočtového výboru v roce 2020 (5. února 2020) 
č. 360ke schválení pořadu 36. schůze rozpočtového výboru (5. února 2020) 
č. 361k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony sněmovní tisk 580 – 3. čtení (5. února 2020) 
č. 362k Informaci Ministerstva financí o předpokládaných dopadech opatření k zamezení šíření koronaviru na státní rozpočet a o připravovaných finančních opatřeních (18. března 2020) 

<<141516171819202122>>
ISP (příhlásit)