Usnesení

č. 322k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitola 396 - Státní dluh (30. října 2019) 
č. 323k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020 kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv (30. října 2019) 
č. 324k Informaci o výhledu hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti (sešit G) v roce 2020 (30. října 2019) 
č. 325k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2019, kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a k přesunu prostředků z kapitoly 312 – Ministerstvo financí k realizaci projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR) “ v rámci Norských fondů 2014 - 2021 (30. října 2019) 
č. 326k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2019, kapitoly 329 – Ministerstva zemědělství podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (30. října 2019) 
č. 327ke schválení pořadu 32. schůze rozpočtového výboru (30. října 2019) 
č. 328ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019 sněmovní tisk 631 (20. listopadu 2019) 
č. 329k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2019 (20. listopadu 2019) 
č. 330ke Střednědobému výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 (20. listopadu 2019) 
č. 331k záměru zahraničních cest poslanců rozpočtového výboru v roce 2020 (20. listopadu 2019) 
č. 332k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (20. listopadu 2019) 
č. 333ke schválení pořadu 33. schůze rozpočtového výboru (20. listopadu 2019) 
č. 334k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (sněmovní tisk 605) a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020 (2. čtení) (20. listopadu 2019) 
č. 335k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa včetně dotací neziskovým a obdobným organizacím (20. listopadu 2019) 
č. 336k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2019, kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (20. listopadu 2019) 
č. 337k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (11. prosince 2019) 
č. 338k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (11. prosince 2019) 
č. 339k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (11. prosince 2019) 
č. 340k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2019, kapitoly 312 - Ministerstva financí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (11. prosince 2019) 
č. 341k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitoly 371 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (11. prosince 2019) 

<<131415161718192021>>
ISP (příhlásit)