Výbor pro evropské záležitosti
Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů podvýboru pro migraci a azylovou politiku (17. března 2015) 
č. 2k termínu a pořadu schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku (17. března 2015) 
č. 3k  Informaci o přípravě migrační strategie ČR a obsahovém rozpracování jejích zásad; o přípravě komunikační strategie, včetně informací o komunikaci tématu migrace v jednotlivých členských státech EU a dále informace o bezpečnostní strategii EU a unijním právním rámci (2. dubna 2015) 
č. 4k  Informaci o přípravě migrační strategie ČR a obsahovém rozpracování jejích zásad; o přípravě komunikační strategie, včetně informací o komunikaci tématu migrace v jednotlivých členských státech EU a dále informace o bezpečnostní strategii EU a unijním právním rámci (2. dubna 2015) 
č. 5k  termínu a pořadu schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku (2. dubna 2015) 
č. 6k informaci o dosavadních zkušenostech s integrací cizinců v ČR (28. května 2015) 
č. 7k informaci o stavu příprav Strategie migrační politiky ČR a EU a Bezpečnostní strategie EU (28. května 2015) 
č. 8k termínu a pořadu schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku (28. května 2015) 
č. 9k převzetí záštity nad seminářem k aktuálním otázkám migrace (28. května 2015) 
č. 12k termínu a pořadu schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku (8. dubna 2016) 
č. 13k termínu a pořadu schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku (13. dubna 2016) 
č. 14k termínu a pořadu schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku (20. května 2016) 
č. 15k informaci o dopadu rozvojové a humanitární pomoci na utlumování migračních toků (20. října 2016) 
č. 16k informaci o systému VISAPOINT (20. října 2016) 
č. 17k termínu a pořadu schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku (20. října 2016) 
č. 18Migrace a trh práce (9. března 2017) 
č. 19k termínu a pořadu schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku (9. března 2017) ISP (příhlásit)