Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
Pozvánky na schůze

č. 1 (5. března 2014) 
č. 2 (12. června 2014) 
č. 3 (23. října 2014) 
č. 4 (17. března 2015) 
č. 5, odkládá se a termín bude stanoven později (24. června 2015) 
č. 5, platná verze (9. července 2015) 
č. 6 (24. září 2015) 
č. 7 (1. listopadu 2016) 
č. 7, schůze zrušena (1. listopadu 2016) 
č. 8 (28. června 2017) ISP (příhlásit)