Rozpočtový výbor
Podvýbor pro daně, cla a loterie
Usnesení

č. 2k návrhu poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana Volného, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 169) (16. dubna 2014) 
č. 3k informaci o průběhu příprav změn v daňových zákonech (16. dubna 2014) 
č. 4k návrhu termínu další schůze podvýboru (16. dubna 2014) 
č. 5k návrhu poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana Volného, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 169) (1. října 2014) 
č. 6k vládnímu návrh zákona o hazardních hrách (sněmovní tisk 578) k vládnímu návrhu zákona o dani z hazardních her (sněmovní tisk 579) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (sněmovní tisk 580) (13. října 2015) 
č. 7k návrhu termínu další schůze podvýboru (13. října 2015) 
č. 8k vládnímu návrh zákona o hazardních hrách (sněmovní tisk 578) k vládnímu návrhu zákona o dani z hazardních her (sněmovní tisk 579) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (sněmovní tisk 580) (3. února 2016) 
č. 9k informaci ministerstva financí o změnách daňových zákonů resp. daňového řádu v souvislosti se zmírněním sankcí (pokut a penále) (3. února 2016) 
č. 10k návrhu termínu další schůze podvýboru (3. února 2016) 
č. 11Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 999 (6. dubna 2017) 
č. 12k informaci Celní správy o dopadu nových pravomocí na výkon celní služby (dopad kontroly v oblasti EET a kontroly provozování hazardních her a dodržování zákazu reklamy na nepovolené nebo neohlášené hazardní hry) - návrhy na řešení problematiky (6. dubna 2017) 
č. 13k volbě místopředsedy podvýboru (6. dubna 2017) 
č. 14k návrhu termínu další schůze podvýboru (6. dubna 2017) ISP (příhlásit)