Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy stálé kontrolní komise (5. února 2014) 
č. 2k volbě ověřovatelů stálé kontrolní komise (5. února 2014) 
č. 3k přijetí statutu komise (5. února 2014) 
č. 4k informaci pověřeného ředitele VZ brigádního generála ing. Rostislava Pilce, MPA (6. května 2014) 
č. 5k činnosti policejních složek a zpravodajských služeb (4. února 2016) 
č. 6Doplňující informace ohledně kauzy Libanon (bod 2) (24. února 2016) 
č. 7Zpráva o činnosti VZ za rok 2015 – Tajné (bod 3) (18. října 2016) 
č. 8Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony -sněmovní tisk 931 (bod 2) (6. prosince 2016) 
č. 9Kauza související s vilou Ministerstva vnitra v Praze 6 (bod 2) (10. března 2017) ISP (příhlásit)