Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 263Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 807. (Jednání garančního výboru). (8. března 2017) 
č. 264Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 927. (Jednání garančního výboru). (8. března 2017) 
č. 265Výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (8. března 2017) 
č. 266Vládní návrh zákona o elektronické identitě (8. března 2017) 
č. 267Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další souvisejících zákonů, sněmovní tisk 954. (Jednání garančního výboru). (14. března 2017) 
č. 268k žádosti obce Hořice na Šumavě o stanovení městysem. (14. března 2017) 
č. 269Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 791 (19. dubna 2017) 
č. 270Návrh státního závěrečného účtu za rok 2016 kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (19. dubna 2017) 
č. 271Výroční zpráva a účetní uzávěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016, sněmovní tisk 1075 (19. dubna 2017) 
č. 272Návrh státního závěrečného účtu za rok 2016 kapitoly 314 Ministerstvo vnitra (19. dubna 2017) 
č. 273Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk 1069 (19. dubna 2017) 
č. 274Složení delegace poslanců výboru pro zahraniční cestu do Řecka (11. dubna 2017) 
č. 275Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk 1070 (19. dubna 2017) 
č. 276Návrh státního závěrečného účtu za rok 2016 kapitoly územních rozpočtů Ministerstvo financí (19. dubna 2017) 
č. 277Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, sněmovní tisk 1001 (19. dubna 2017) 
č. 278Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí, sněmovní tisk 1002 (19. dubna 2017) 
č. 279Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 948. (19. dubna 2017) 
č. 280Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 947 (19. dubna 2017) 
č. 281Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 249. (19. dubna 2017) 
č. 282Výjezdní zasedání VVSRR v kraji Vysočina (19. dubna 2017) 

<<101112131415>>
ISP (příhlásit)