Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 243Členství v podvýboru pro cestovní ruch (14. prosince 2016) 
č. 244Informace poslankyně Ing. Věry Kovářové (14. prosince 2016) 
č. 245Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu), sněmovní tisk 666 (24. ledna 2017) 
č. 246Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 928 (24. ledna 2017) 
č. 247Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony, sněmovní tisk 852 (24. ledna 2017) 
č. 248Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 984 (24. ledna 2017) 
č. 249Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 936 (24. ledna 2017) 
č. 250Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákon, sněmovní tisk 954. (24. ledna 2017) 
č. 251Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 927 (8. února 2017) 
č. 252Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/ 2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 954. (9. února 2017) 
č. 253Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 681. (9. února 2017) 
č. 254Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 807. (9. února 2017) 
č. 255Závěry semináře - Konkurence schopnost České republiky v turistickém ruchu (9. února 2017) 
č. 256Změna záměrů zahraničních cest poslanců výboru (9. února 2017) 
č. 257Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1003 (9. února 2017) 
č. 258k žádosti obce Měcholupy o stanovení městysem. (9. února 2017) 
č. 259Účast poslanců výboru na ISSS 2017, Hradec Králové 2. - 4. dubna 2017 (9. února 2017) 
č. 260Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ě.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1003. (8. března 2017) 
č. 261Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ě.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 928. (Jednání garančního výboru). (8. března 2017) 
č. 262Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ě. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 681. (pokračování přerušeného jednání výboru). (8. března 2017) 

<<9101112131415>>
ISP (příhlásit)