Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 223Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 724. (18. října 2016) 
č. 224Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 249 (18. října 2016) 
č. 225Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 724. (4. listopadu 2016) 
č. 226Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad soudržnosti na rok 2017 (15. listopadu 2016) 
č. 227Návrh státního rozpočtu na rok 2017, kapitola č. 314 – Ministerstvo vnitra, část správní (15. listopadu 2016) 
č. 228Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 927. (15. listopadu 2016) 
č. 229Návrh státního rozpočtu na rok 2017, kapitola č. 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj (15. listopadu 2016) 
č. 230Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017, sněmovní tisk 923 (15. listopadu 2016) 
č. 231Seminář k problematice uvedené ve sněmovním tisku 927, Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. (16. listopadu 2016) 
č. 232Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a další zákony, sněmovní tisk 851. (16. listopadu 2016) 
č. 233Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a některé další zákony, sněmovní tisk 852. (16. listopadu 2016) 
č. 234Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 928. (16. listopadu 2016) 
č. 235Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, sněmovní tisk 929. (16. listopadu 2016) 
č. 236Záměry zahraničních cest poslanců výboru v roce 2017 (16. listopadu 2016) 
č. 237Konkurenceschopnost ČR v oblasti cestovního ruchu odborný seminář (16. listopadu 2016) 
č. 238Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 928. (14. prosince 2016) 
č. 239Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 807. (14. prosince 2016) 
č. 240Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 888. (14. prosince 2016) 
č. 241Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a další zákony, sněmovní tisk 851. (Jednání garančního výboru) (14. prosince 2016) 
č. 242Senátní návrh zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 798 (14. prosince 2016) 

<<89101112131415>>
ISP (příhlásit)