Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 203Návrh státního závěrečného účtu za rok 2015 kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra – část správní (doprovodné usnesení) (27. dubna 2016) 
č. 204Výjezd delegace poslanců výboru na Slovensko (27. dubna 2016) 
č. 205Účast poslanců na Meziparlamentní konferenci v Athénách ve dnech 15. – 17. května 2016 (27. dubna 2016) 
č. 206Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, sněmovní tisk 763 (6. května 2016) 
č. 207Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 764. (6. května 2016) 
č. 208Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, (doprovodné usnesení) (6. května 2016) 
č. 209Výjezd delegace poslanců výboru na Slovensko, složení delegace (6. května 2016) 
č. 210Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, sněmovní tisk 763. (7. června 2016) 
č. 211Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 764. (7. června 2016) 
č. 212Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, sněmovní tisk 642. (7. června 2016) 
č. 213Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 597. (7. června 2016) 
č. 214Elektronická identita a úprava právního jednání osob využívajících prostředky elektronické identity včetně právních účinků takového jednání. (doprovodné usnesení ke sněmovním tiskům 763 a 764) (7. června 2016) 
č. 215Situace v zajištění bezpečnosti provozoven České pošty, s.p. (7. června 2016) 
č. 216Výjezdní zasedání výboru v Moravskoslezském kraji (12. července 2016) 
č. 217Výjezdní zasedání Podvýboru pro cestovní ruch VVSRR (12. července 2016) 
č. 218Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016 Formou přesunu mezi položkami (8. září 2016) 
č. 219Účast poslanců na zahraniční cestě do Estonska. (8. září 2016) 
č. 220Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 851 (21. září 2016) 
č. 221Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a některé další zákony, sněmovní tisk 852 (21. září 2016) 
č. 222k žádosti obce Zdislava o stanovení městysem (18. října 2016) 

<<789101112131415>>
ISP (příhlásit)