Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 183k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 678. (31. března 2016) 
č. 184k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích, sněmovní tisk 554. (31. března 2016) 
č. 185k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sněmovní tisk 555. (31. března 2016) 
č. 186k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), sněmovní tisk 699. (31. března 2016) 
č. 187k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 501. (31. března 2016) 
č. 188k informaci o přípravě Analýzy kontrol v územní samosprávě (31. března 2016) 
č. 189k petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava (Petice 5/P/2016) (31. března 2016) 
č. 190k petici za změnu zákona o ochraně přírody a krajiny (31. března 2016) 
č. 191Výjezdní jednání VVSRR (11. března 2016) 
č. 192Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 501. (13. dubna 2016) 
č. 193Navrácení titulu městys obci České Heřmanice (13. dubna 2016) 
č. 194Návrh státního závěrečného účtu za rok 2015 kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj (27. dubna 2016) 
č. 195Výroční zpráva a roční účetní uzávěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2015, sněmovní tisk 762 (27. dubna 2016) 
č. 196Návrh státního závěrečného účtu za rok 2015 kapitoly územních rozpočtů (27. dubna 2016) 
č. 197Návrh státního závěrečného účtu za rok 2015 kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra – část správní (27. dubna 2016) 
č. 198Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 678 (27. dubna 2016) 
č. 199Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, sněmovní tisk 763 (27. dubna 2016) 
č. 200Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 764 (27. dubna 2016) 
č. 201Doprovodné usnesení k projednávání návrhu státního závěrečného účet kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj (27. dubna 2016) 
č. 202Výroční zpráva a roční účetní uzávěrka SFRB za rok 2015 – Ministerstvo pro místní rozvoj (27. dubna 2016) 

<<67891011121314>>
ISP (příhlásit)