Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Pozvánky na schůze

č. 1 (5. prosince 2013) 
č. 2 (11. prosince 2013) 
č. 3 (23. ledna 2014) 
č. 4 (27. února 2014) 
č. 5 (17. dubna 2014) 
č. 6 (29. května 2014) 
č. 7 (15. července 2014) 
č. 8 (4. září 2014) 
č. 9 (2. října 2014) 
č. 10 (19. a 20. listopadu 2014) 
č. 11 (15. ledna 2015) 
č. 12, doplněná (5. března 2015) 
č. 13 (11. února 2015) 
č. 14 (23. dubna 2015) 
č. 15 (10. a 11. června 2015) 
č. 16 (3. září 2015) 
č. 16, Doplněná (3. září 2015) 
č. 17, upravená (15. října 2015) 
č. 18 (4. a 5. listopadu 2015) 
č. 19 (3. prosince 2015) 

123
ISP (příhlásit)