Výbor pro sociální politiku
Semináře

Zabezpečení v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání (26. května 2014) 
Rozvoj komunitních zdravotně sociálních služeb – hledání průniků a společných víceoborových řešení (27. května 2014) 
O lidech, kteří se starají o druhé, aneb postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách (29. května 2014) 
Jak zlepšit život důchodců v ČR (16. června 2014) 
Alzheimerova choroba - nemoc 21. století -  Komplexní řešení pro Českou republiku (30. října 2014) 
Životní podmínky osob s PAS – autismem v České republice (6. listopadu 2014) 
Možné socioekonomické dopady v případě ukončení provozu JE Dukovany, aneb Proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany (25. listopadu 2014) 
Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb (25. února 2015) 
Vznik Profesní komory sociálních pracovníků v České republice -příležitosti a rizika pro praxi (3. března 2015) 
Zdravotně postižení – příspěvek na péči. Jak dál? (17. dubna 2015) 
Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti (15. dubna 2015) 
Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích (17. dubna 2015) 
Výživné – závažný celospolečenský problém (9. června 2015) 
Sociálně-právní problémy občanů z pohledu občanských poraden (11. listopadu 2015) 
Proměny kvality pracovního života (12. listopadu 2015) 
Rezoluce Rady Evropy 2079 (2015) - Rovnost a společná rodičovská odpovědnost: role otců (8. dubna 2016) 
Agenturní zaměstnávání v ČR (6. června 2016) 
Konference k dvacátému výročí občanských poraden v ČR (8. 6. 2016) 
Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců (5. října 2016) 
Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe (25. listopadu 2016) 

12
ISP (příhlásit)