Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 42Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 (tisk 147) (21. května 2014) 
č. 43Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (21. května 2014) 
č. 44Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 107) (21. května 2014) 
č. 45Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 106) (21. května 2014) 
č. 46Pracovní skupina ústavně právního výboru k problematice postavení exekutorů a exekučnímu řádu (21. května 2014) 
č. 47Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (30. května 2014) 
č. 48Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (tisk 71) (30. května 2014) 
č. 49Projednávání návrhu poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (tisk 71) v ústavně právním výboru (11. června 2014) 
č. 50Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (tisk 71) (25. června 2014) 
č. 51Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 208) (27. června 2014) 
č. 52Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (tisk 71) (27. června 2014) 
č. 53Rezignace na členství v podvýboru ústavně právního výboru pro justici a soudní samosprávu (27. června 2014) 
č. 54Rezignace na členství v pracovní skupině ústavně právního výboru k problematice postavení exekutorů a exekučnímu řádu a volba nových členů (27. června 2014) 
č. 55k operativnímu svolání schůze ústavně právního výboru v období červenec - srpen 2014 (27. června 2014) 
č. 56informace o projednávání tisku 26 v podvýboru ústavně právního výboru pro Ústavu ČR a parlamentní procedury (30. července 2014) 
č. 57Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 154) (30. července 2014) 
č. 58Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 143) (30. července 2014) 
č. 59Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. (tisk 144) (30. července 2014) 
č. 60přerušuje projednávání tisku 242 a žádá výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby zaujal stanovisko k části osmé tisku 242 a následně ho sdělil ústavně právnímu výboru, (30. července 2014) 
č. 61Výjezdní zasedání ústavně právního výboru do Špindlerova Mlýna (30. července 2014) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)