Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 21Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (tisk 26) (26. února 2014) 
č. 22Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. (tisk 45) (26. února 2014) 
č. 23Volba místopředsedkyně ústavně právního výboru (26. února 2014) 
č. 24Volba místopředsedy ústavně právního výboru (26. února 2014) 
č. 25Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. (tisk 45) (18. března 2014) 
č. 26k volbě členů podvýboru ústavně právního výboru pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (18. března 2014) 
č. 27k volbě členů podvýboru ústavně právního výboru pro justici a soudní samosprávu (18. března 2014) 
č. 28k volbě členů podvýboru ústavně právního výboru pro legislativní podněty veřejného ochránce práv a Evropský soud pro lidská práva (18. března 2014) 
č. 29Volba místopředsedy ústavně právního výboru (9. dubna 2014) 
č. 30Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (tisk 81) (9. dubna 2014) 
č. 31Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (tisk 117) (9. dubna 2014) 
č. 32Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů (tisk 23) (9. dubna 2014) 
č. 33Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. (tisk 45) (9. dubna 2014) 
č. 34Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 43) (9. dubna 2014) 
č. 35Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru do Italské republiky a Vatikánu (9. dubna 2014) 
č. 37Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (16. dubna 2014) 
č. 38Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů (tisk 23) (16. dubna 2014) 
č. 39Státní závěrečný účet za rok 2013, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (21. května 2014) 
č. 40Státní závěrečný účet za rok 2013, kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (21. května 2014) 
č. 41Státní závěrečný účet za rok 2013, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (21. května 2014) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)