Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 303Návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové na vydání zákona o zajištění právní pomoci (tisk 390) (20. dubna 2017) 
č. 304Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 987) (20. dubna 2017) 
č. 305Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 232) (20. dubna 2017) 
č. 306Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (tisk 853) (17. května 2017) 
č. 307Státní závěrečný účet za rok 2016, kapitola 358 – Ústavní soud ČR (31. května 2017) 
č. 308Státní závěrečný účet za rok 2016, kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (31. května 2017) 
č. 309Státní závěrečný účet za rok 2016, kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR (31. května 2017) 
č. 310Vládní návrh zákona o platebním styku (tisk 1059) (31. května 2017) 
č. 311Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (tisk 1060) (31. května 2017) 
č. 312Návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové na vydání zákona o zajištění právní pomoci (tisk 390) (31. května 2017) 
č. 313Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti) (tisk 1005) (31. května 2017) 
č. 314Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 987) (31. května 2017) 
č. 315Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 920) (31. května 2017) 
č. 316Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (tisk 1021) (31. května 2017) 
č. 317Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (tisk 1021) (15. června 2017) 
č. 318Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 238) (15. června 2017) 
č. 319Senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon) (tisk 736) (15. června 2017) 
č. 320Výjezdní zasedání Ústavně právního výboru v Brně a Znojmě (12. července 2017) 

<<1213141516
ISP (příhlásit)