Kontrolní výbor
Usnesení

č. 261k žádosti Terezy Dohnalové (6. dubna 2017) 
č. 262k návrhu termínu a programu 46. schůze výboru (6. dubna 2017) 
č. 263ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/01 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury - pokračování (přerušeno na 43. schůzi kontrolního výboru) (20. dubna 2017) 
č. 264ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury - pokračování (přerušeno na 43. schůzi kontrolního výboru) (20. dubna 2017) 
č. 265ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2016 (20. dubna 2017) 
č. 266ke Zprávě o doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2015 (20. dubna 2017) 
č. 267k výroční finanční zprávě politických stran a politických hnutí (20. dubna 2017) 
č. 268k vládnímu návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/ - pokračování (přerušeno na 44. schůzi kontrolního výboru) (20. dubna 2017) 
č. 269k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/ - pokračování (přerušeno na 44. schůzi kontrolního výboru) (20. dubna 2017) 
č. 270k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 947/ - pokračování (přerušeno na 44. schůzi kontrolního výboru) (20. dubna 2017) 
č. 271k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 948/ - pokračování (přerušeno na 44. schůzi kontrolního výboru) (20. dubna 2017) 
č. 272k návrhu termínu a programu 47. schůze výboru (20. dubna 2017) 
č. 273k návrhu termínu a programu 47. schůze výboru (nahrazuje v plném rozsahu usnesení KV č. 272 z 20. dubna 2017) (28. dubna 2017) 
č. 274k návrhu na vyslání delegace kontrolního výboru do Indonésie (16. května 2017) 
č. 275ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/11 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na zahraniční rozvojovou spolupráci (30. května 2017) 
č. 276ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/24 - Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie (30. května 2017) 
č. 277k žádostem k Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (30. května 2017) 
č. 278k návrhu termínu a programu 48. schůze výboru (30. května 2017) 
č. 279k přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2016 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 1104/ (31. května 2017) 
č. 280k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016 (31. května 2017) 

<<101112131415>>
ISP (příhlásit)