Kontrolní výbor
Usnesení

č. 241ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center (26. ledna 2017) 
č. 242k informaci ředitele Nemocnice Na Homolce o aktuálním stavu Nemocnice Na Homolce (26. ledna 2017) 
č. 243k informaci Ministerstva zahraničních věcí o registračním systému VISAPOINT (26. ledna 2017) 
č. 244k mezinárodnímu semináři „Výzvy v oblasti udržitelné energie" (26. ledna 2017) 
č. 245k návrhu termínu a programu 43. schůze výboru (26. ledna 2017) 
č. 246k informaci o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění (9. března 2017) 
č. 247k návrhům prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nové členy Nejvyššího kontrolního úřadu (9. března 2017) 
č. 248ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/01 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury - pokračování (přerušeno na 41. schůzi kontrolního výboru) (9. března 2017) 
č. 249ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury - pokračování (přerušeno na 41. schůzi kontrolního výboru) (9. března 2017) 
č. 250k návrhu termínu a programu 44. schůze výboru (9. března 2017) 
č. 251ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/41 - Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany (9. března 2017) 
č. 252k informaci ministra financí o aktuálním stavu přípravy evidence tržeb - pokračování (přerušeno na 40. schůzi kontrolního výboru) (23. března 2017) 
č. 253k vládnímu návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/ (23. března 2017) 
č. 254k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/ (23. března 2017) 
č. 255k informaci o činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (23. března 2017) 
č. 256k návrhu termínu a programu 45. schůze výboru (23. března 2017) 
č. 257k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 947/ (23. března 2017) 
č. 258k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 948/ (23. března 2017) 
č. 259ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2016 (6. dubna 2017) 
č. 260ke Zprávě o doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2015 (6. dubna 2017) 

<<9101112131415>>
ISP (příhlásit)