Pracovní skupina k problematice zvyšování nájmů LČR pod sportovišti
Pozvánky na schůze

č. 1 (11. července 2012) ISP (příhlásit)